Tannsykdommer

lemon, acid, bite

Tannkjøttssykdom: kronisk periodontitt også kalt pyrea

Vi oppdager og behandler periodontitt.

Tannkjøttssykdom er en kronisk infeksjonssykdom som fører til festetap rundt tenner der kjevebenet blir løst opp som følge av betennelse rundt tenner. Periodontitt er forårsaket av bakterier som fester seg på tannoverflaten og hos personer som er mottakelige for sykdommen vil dette føre til festetap og ubehandlet kan dette føre til tennene blir løse og til slutt løsner helt. Symptomene kan være blødning fra tannkjøttet, løs tannkjøtt, dårlig ånde og lange og/eller løse tenner som endrer stilling. Dersom man har noen i familie eller nær slekt som har sykdommen kan man selv være mottakelig for sykdommen da arv spiller også en vis rolle i dette. Det er viktig at man oppsøker tannlege for å få dette undersøkt. Forekomsten øker med alder og faktorer som røyking, dårlig hygiene, ukontrollert diabetes ol. Kan føre til sykdommen blir forverret. Man mistenker at alvorlig tannkjøttssykdom kan også påvirke hjertekarsystemet og føre til forverring av diabetes. Behandling består av rensing av rotoverflater. Dette gjøres ved dyprens der målet er å eliminere lommer i tannkjøttet og få tannkjøttet til å bli frisk. Noen ganger kan det bli behov for kirurgisk inngrep i forbindelse med rens og bruk av antibiotika selv om antibiotika bruk er veldig sjelden. I noen tilfeller kan en også forsøke med regenerere feste som er tapt pga. sykdommen men resultatet kan være uforutsigbar. Etter at tennene er renset og betennelsen er under kontroll er det viktig med jevnlige kontroller og vedlikeholdsbehandling slik at sykdommen ikke utvikler seg på nytt. Man vil få informasjon og instruksjon om bruk av forskjellige hjelpemidler for å holde tennene rene.

Behandling av periodontitt dekkes delvis av HELFO der pasienten betaler en egenandel. Dersom man har frikort med egenandelstak 2 vil kostnadene bli ytterligere redusert da HELFO vil dekke større del av behandlingen.

Tenner(ikke jeksler) som tapes som følge av periodontitt og som erstattes får også delvis dekket av HELFO. Dersom erstatningen skjer med implantater, må behandlingen utføres av spesialister for å kunne få dekning fra HELFO.

Dentoss Dental

tannlege til gode priser

Ring oss