Fylling

lemon, acid, bite

Fylling

Fylling har som mål å reparere en tann slik at normal anatomi, estetikk og funksjon gjenopprettes etter at karies er renset. 

I Norge brukes stort sett tannfarget fyllingsmateriale som kalles kompositt. Det finnes også en annen variant som kalles glassionomer, denne brukes i situasjoner der det ikke er mulig å ha det tørt rundt tannen som fylles eller at man har en høyrisiko for å få hull. Dette kan for eksempel være hos pasienter med redusert spytt produksjon. Av mijømessige hensyn er amalgam forbudt i Norge og det brukes ikke. Fyllinger deles i grader og antall flater. Grad1 og grad2 hull ligger i emaljen og man fyller de vanligvis ikke da flour terapi, bedring av hygiene, bruk av daglig tanntråd og redusere inntak av sukkerholdige mat/drikke kan gjøre at de ikke utvikler videre. Grad3 og grad4 hull må fylles. Når man har grad5 hull må tannen i tillegg rotfylles. Hull kan ramme en eller flere flater av en tann. Jo flere flater jo større er et hull og fyllingen vil bli større. Dersom et hull blir veldig stor kan/bør man lage porselen/gull innlegg eller krone. Det viktigste er at tenner kontrolleres jevnlig slik at begynnende hull kan identifiseres og behandles slik at skadene minimaliseres.

Dentoss Dental

tannlege til gode priser

Ring oss