Covid-19

Det er trygt å gå til tannlege så lenge en ikke er smittet/mistenkt smittet med covid-19. Dersom du har infeksjon/smerter vil du alltid få hjelp, selv om du har testet positivt for covid-19 og har behov for tannbehandling som ikke kan utsettes, vil du da bli henvist til en beredsskapsklinikk som vil ta i mot deg og gi nødvendig behandling. Det er viktig at du gir beskjed til klinikken per telefon først. For å redusere risiko for mulig smitte anbefaler vi at du kommer til avtalt tid og ikke tar med famile eller venner til klinikken. Når en kommer til klinikken må man vaske hendene og ha på munnbind mens covid-19 skjema fylles ut. Klinikken kan bestemme at  behandling utsettes dersom man møter opp til klinikken med luftveissymtomer. Man kan heller ikke møte opp til klinikken dersom man er i karantene, hjemmeisolert eller i kontakt med noen som er smittet/mistenkt smittet. I såfall må et negativ testsvar foreligge. Dette for å beskytte alle våre pasienter og klinikkpersonell fra smitte og minimere smitterisiko. For deg som har gjennomgått en covid-19 infeksjon og som trenger behandling, må du være helt symptomfri og det bør foreligge et negativt testsvar før vi kan tilby behandling. Vi takker for din forståelse!

Ring oss